Noteikumi

 1. Vispārīgā informācija.
  1. Akcijas organizētājs: VSIA "Latvijas Radio", Reģ. Nr. 40003080614, Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, Latvija. (turpmāk Akcijas rīkotājs).
  2. Akcijas norises teritorija: Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un kuram/kurai ir pieejams mobilās lietotnes papildinājums (Apple CarPlay, Android Auto).
  3. Akcijas sauklis: Pieslēdz Latvijas Radio lietotni savam auto un laimē!
  4. Akcijas norises sākuma datums: 2023. gada 30. maijs.
  5. Akcijas norises beigu datums: 2023. gada 30. jūnijs.
  6. Akcijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 30. maija līdz 2023. gada 30. jūnijam.
 2. Balvu fonds.
  1. 4 (četras) Circle K dāvanu kartes, vienas kartes vērtība ir € 50.00.
  2. Galvenā akcijas balva - dāvanu karte Drošas braukšanas skola apmācība “Droša braukšana uz slidenām virsmām”. Kartes vērtība € 165.00.
  3. Kopējais balvu fonds € 365.00.
  4. Tiek prognozēts, ka Akcijā piedalīsies 500 - 1000 dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 5 (pieci) pret 1000 (tūkstotis).
 3. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi.
  1. Lai piedalītos akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 30. maija līdz 2023. gada 30. jūnijam jāreģistrējas akcijā.
  2. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam nepieciešams uzstādīt Latvijas Radio lietotni savā viedtālrunī un savienot ar automašīnu. Pēc savienošanas ar automašīnu, nospiežot uz akcijas banera, lietotājam ir iespēja reģistrēties akcijā.
  3. Akcijas norises laikā, Akcijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu akciju noteikto personu datus - vārda, uzvārda un mobilā tālruņa numura ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu akcijas laimētājus. Akcijas rīkotājs nodrošina akcijas reģistrācijas datu uzglabāšanu. Jūsu dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc balvu izsniegšanas.
  4. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas akcijas reģistrācijas,tādejādi, izvairoties no iespējamās datu dublēšanas, kā arī, lai precīzi noteiktu akcijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību akcijā, informētu par laimestu, Akcijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru.
  5. Akcijā dalībnieks var piedalīties un reģistrēties vairākas reizes.
 4. Balvu izloze
  1. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās iknedēļas izlozēs, kā arī galvenās balvas izlozē.
  2. Izložu datumi:
   1. Pirmā izloze: 06.06.2023.
   2. Otrā izloze: 13.06.2023.
   3. Trešā izloze: 20.06.2023.
   4. Ceturtā izloze: 27.06.2023.
   5. Galvenās balvas izloze: 03.07.2023.
  3. Ar balvas saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, interneta pieeja, no Akcijas rīkotāja puses netiek segti.
 5. Akcijā laimējušo presonu noteikšanas kārtība, vieta un datums.
  1. Galvenās balvas un iknedēļas izlozes notiks Akcijas rīkotāja telpās, Doma laukumā 8, Rīga, LV-1505, Latvija.
  2. Pilns akcijā laimējušo personu saraksts tiks publicēts 2023. gada 3. jūlijā VSIA "Latvijas Radio" mājas lapā (www.latvijasradio.lv).
  3. Izloze tiks veikta, izmantojot gadījuma skaitļa ģeneratoru vietnē "RANDOM.ORG".
  4. Katram balvu veidam Izlozēs tiek izlozēti papildus rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji no balvas atteiksies vai nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti.
  5. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tiek izlozēti.
 6. Akcijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums.
  1. Akcijas laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, sazinoties pa tālruni vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie akcijas reģistrācijas.
  2. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Akcijas rīkotāju darba dienās no plkst. 9.00 - 16.00 pa tālruni +371 26852976 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 10. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries VSIA "Latvijas Radio" īpašumā.
  3. Akcijas laimestu ieguvējiem ierodoties saņemt izlozēto akcijas balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimetājs nevar vērsties pie Akcijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  4. Akcijas rīkotājam, akcijas dalībnieka akcijas laikā iegūtā balva pēc akcijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē akcijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  5. Visas pretenzijas par akciju jāsūta rakstiski Akcijas rīkotājam – VSIA "Latvijas Radio" uz adresi: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, Latvija līdz 2023. gada 30. jūnijam. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  6. Akcijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā.
  7. Akcijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību akcijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās akcijas nosaukumu.
  8. Akcijā nevar piedalīties VSIA "Latvijas Radio" darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks piedalījies akcijā, viņam balva netiek izsniegta.
  9. Akcijas rīkotāji nenes atbildību par akcijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti akcijas noteikumi vai akcijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar akcijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Akcijas rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
  10. Akcijas rīkotāju un akcijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos akcijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par akciju ir tikai informatīvs raksturs.